Ana içeriğe atla

Fidan Güneş GÜRGÖR KILIÇ

2009 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’nı bitirdi. Ocak 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora Programı’ndan, “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Meslek İsimlerinin Öğretiminde Yapılandırılmış ve Gömülü Öğretimle Sunulan Ayrık Denemelerle Öğretim Uygulamalarının Etkililikleri ve Verimlilikleri” konulu doktora tezini sunarak mezun oldu. 2009-2012 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Programı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2016-2021 yılları arasında Eskişehir ve İzmir’de özel gereksinimli çocuklara bireysel eğitim verdi ve aile danışmanlığı yaptı. 2021 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Öğretim Üyesi Fidan Güneş GÜRGÖR KILIÇ, lisans öğrenciliğinden itibaren bebeklik döneminden yetişkinliğe kadar birçok özel gereksinimli çocuk/yetişkin ve aileleri ile çalışmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Fidan Güneş GÜRGÖR KILIÇ’ın ilgi alanları arasında doğal gelişimsel davranışsal öğretim, özel gereksinimli bireyler ve etkili öğretim yöntemleri, kapsayıcı eğitim, mülteci özel gereksinimli çocuklar ve çokkültürlülük, aile eğitimi, özel gereksinimli bireyler ve mesleki eğitim, çocuk hakları ve cinsel eğitim/ihmal ve istismardan korunma yolları bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Gelişimsel Yetersizliği Olan ya da Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Verilecek Hizmetler

  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocuklara informal değerlendirme araçları kullanarak gelişimsel ve eğitsel değerlendirme yapmak 
  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel ve eğitsel değerlendirme sonuçlarına yönelik aileyi bilgilendirici rapor hazırlamak. 

Ailelere Yönelik Verilecek Rehberlik ve Eğitim Hizmetleri

  • Ailelerin çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgiler edinmelerini sağlamaya dönük eğitim ve seminerler düzenlemek
  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine çocuklarının öğrenme ve davranış sorunlarına yönelik ev ortamında yapabilecekleri düzenlemelere yönelik bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlemek.

Kurumlara Yönelik

  • Kapsayıcı eğitim uygulamalarını yürüten genel eğitim öğretmenlerine gelişimsel yetersizliği olan ya da risk altında çocuklara yönelik seminerler düzenlemek.
  • Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirici seminerler vermek 
  1. Etkili Öğretim
  2. Uygulamalı davranış analizi
  3. Doğal öğretim yöntemleri