Ana içeriğe atla

Alim Kaya

Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından 1988 yılında mezun oldu, 1994 yılında İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programından, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programından mezun oldu. Sırasıyla; İnönü Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Öğretim üyesi olarak çalıştı, lisans ve lisansüstü düzeyde Kişilik Kuramları, Psikolojik Danışma Kuramları, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri ile Psikolojik Danışma Uygulamaları dersleri verdi, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti. Bu kurumlarda anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyeliği ve psikolojik danışmanlık merkezi başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde araştırmaları yayınlanmış; 3 üç kitapta (Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitim Psikolojisi, İnsan İlişkileri ve iletişim) editörlük, 6 kitapta eş editörlük yapmış, çeşitli kitaplarda bölümler yazmıştır. Gerald B Sklare’den Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma eğitimi almıştır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Çalışma alanları:

  • Ergenlerle: 
  1. Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma
  2. Sınav Kaygısı ve Baş etme
  3. Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma
  • Yetişkinlerle:
  1. Kaygı ile baş etme
  2. Sınav Kaygısı Yaşayan Ergenlerin Ebeveynlerine Rehberlik
  3. İlişkisel Sorunlar