Ana içeriğe atla

psikolojik danışmanlık

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık;

  • Bireyin yaşamlarında üstesinden gelmekte zorlandıkları kişisel, sosyal ve akademik alanlardaki güçlüklerle baş etmelerine yönelik, 
  • Bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmede gerçekçi kararlar alması, çevresindeki imkânları tanıması ve sahip olduğu kapasitesini kendisine uygun bir düzeyde geliştirmesi amacıyla,
  • Etik ilkeler, gizlilik ve danışan-danışman arasındaki güven bağı çerçevesinde şekillenen, 
  • Profesyonel ve amaca yönelik, 
  • Bireylerin psikolojik iyi oluş hallerini arttırmayı ve karşılaştıkları sorunların üstesinden gelecek beceriyi bireye kazandırmayı hedefleyen bir öğrenme sürecidir.

Merkezimizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hem bireyle psikolojik danışma hem de grupla psikolojik danışma kapsamında verilmektedir. Bireyle psikolojik danışma, danışmanla danışanın birebir görüştüğü bir süreçtir. Haftalık olarak gerçekleştirilen görüşmeler 45-50 dakika sürmektedir. Bu süreçte yalnızlık, üzüntü, utanç, öfke, endişe, suçluluk gibi duygular; eş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel sorunlar, korku, kaygı, stres ve kayıp-yas gibi değişim ile ilgili konularla baş etmekte güçlük çektiği konular üzerinde çalışılabilmektedir.  Grupla psikolojik danışma ise benzer bir amaca yönelik olarak 8-10 kişilik bir grupla gerçekleştirilen psikolojik danışma sürecidir. Her hafta yaklaşık 90 dakikalık oturumlar şeklinde gerçekleştirilir. Grupla psikolojik danışma süreci bir takvim çerçevesinde, önceden planlanmış oturumlar şeklinde gerçekleşir. Aile danışmanlığı ise aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları, yaşadıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kuruludur. Ailenin ihtiyaçları belirlenerek gerektiğinde aile olarak gerektiğinde ise bireysel olarak devam eden süreçleri kapsamaktadır. Merkezimizde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri dört başlıkta sunulmaktadır. 
 

Abone ol Psikolojik Danışmanlık