Ana içeriğe atla

Prof. Dr. Arzu Özen

1968 yılında Bursa’da doğdu. Özen, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalından mezun oldu. Aynı Fakültede 1995 yılında özel eğitim alanında Yüksek Lisans ve 1999 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 1991-1994 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Uygulama Birimi’nde özel eğitim öğretmeni olarak göreve başladı. 1995 yılında yine aynı üniversitede öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Özen 1999 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent, 2016 yılında ise profesör unvanını aldı. 2005-2006 yılında yedi ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde Indiana Üniversitesi özel eğitim bölümünde konuk öğretim elemanı olarak bulundu. Özen’in uluslararası hakemli dergilerde 12, ulusal hakemli dergilerde ise 13 adet yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Ortak yazarlı bir kitabı, editörlüğün yaptığı bir kitabı ve özel eğitim alanında ulusal yayınevleri tarafından basılan kitaplarda pek çok kitap bölümü bulunmaktadır. Özen, halen İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Bilimsel ilgi alanları arasında; uygulamalı davranış analiz, doğal öğretim yöntemleri, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara oyun öğretimi yer almaktadır. 

Çalışma Alanları

Gelişimsel Yetersizliği Olan ya da Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Verilecek Hizmetler

  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocuklara informal değerlendirme araçları kullanarak gelişimsel ve eğitsel değerlendirme yapmak 
  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel ve eğitsel değerlendirme sonuçlarına yönelik aileyi bilgilendirici rapor hazırlamak. 

Ailelere Yönelik Verilecek Rehberlik ve Eğitim Hizmetleri

  • Ailelerin çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgiler edinmelerini sağlamaya dönük eğitim ve seminerler düzenlemek
  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine çocuklarının öğrenme ve davranış sorunlarına yönelik ev ortamında yapabilecekleri düzenlemelere yönelik bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlemek.

Kurumlara Yönelik

  • Kapsayıcı eğitim uygulamalarını yürüten genel eğitim öğretmenlerine gelişimsel yetersizliği olan ya da risk altında çocuklara yönelik seminerler düzenlemek.
  • Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirici seminerler vermek 
  1. Etkili Öğretim
  2. Uygulamalı davranış analizi
  3. Doğal öğretim yöntemleri