Ana içeriğe atla

Uzm. Psikolojik Danışman Didem Varol

Lisans eğitimini 2017 yılında yüksek lisans eğitimini ise 2019 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ nda tamamlamıştır. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ nda başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir. 2019 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’ nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.  Kişilik-kimlik gelişimi, ergenlik dönemi, yakın ilişkiler ve psikolojik iyi oluş gibi konular Didem Varol’ un mesleki ilgi alanları arasında yer almaktadır. 

Çalışma alanları:

Ergenlerle:

 • Okula uyum sorunları
 • Akran ilişkilerinde çatışma ve uyum problemleri
 • Aile içi ilişkilerde çatışma
 • Kimlik karmaşası ve stres
 • Beden imajı ve benlik saygısı

Yetişkinlerle:

 • Aile içi ilişkilerde çatışma
 • İş yaşamı sorunları ve stres
 • Yakın ilişkiler
 • Üniversite yaşamına uyum problemleri

Kurumsal:

 • Psikolojik Danışmanlara- Okullarda akran zorbalığına müdahale yöntemleri eğitimi
 • Velilere- Sınava hazırlık sürecindeki çocuğa yönelik destekleyici ebeveynlik tutumları eğitimi
 • Velilere- Ergenlik döneminde sağlıklı ebeveyn tutumları eğitimi