Ana içeriğe atla

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dalgın

1985 yılında İstanbul’da doğmuş, 2003 yılında orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden lisans, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’ndan yüksek lisans ve 2018 yılında doktora derecelerini almıştır. 2009-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde, 2011-2018 yılları arasında ise Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Alpine Learning Group’ta otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla yürütülen uygulamalara ilişkin gözlem yapmıştır. 2008 yılından itibaren Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’nı (OÇİDEP) uygulamakta ve programa ilişkin öğretmen ve öğrencilere danışmanlık yapmaktadır. 2020 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bilimsel ilgi alanları arasında otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik bilimsel dayanaklı uygulamalar, uygulamalı davranış analizi, etkinlik çizelgeleri ve ortak dikkat becerilerinin öğretimi yer almaktadır. Bu konularda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Çalışma alanları:

Gelişimsel Yetersizliği Olan ya da Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Verilecek Hizmetler

  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocuklara informal değerlendirme araçları kullanarak gelişimsel ve eğitsel değerlendirme yapmak 
  • 0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel ve eğitsel değerlendirme sonuçlarına yönelik aileyi bilgilendirici rapor hazırlamak. 

Ailelere Yönelik Verilecek Rehberlik ve Eğitim Hizmetleri

  • Ailelerin çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgiler edinmelerini sağlamaya dönük eğitim ve seminerler düzenlemek
  •  0-8 yaş arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların ailelerine çocuklarının öğrenme ve davranış sorunlarına yönelik ev ortamında yapabilecekleri düzenlemelere yönelik bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlemek.

Kurumlara Yönelik

  • Kapsayıcı eğitim uygulamalarını yürüten genel eğitim öğretmenlerine gelişimsel yetersizliği olan ya da risk altında çocuklara yönelik seminerler düzenlemek.
  • Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirici seminerler vermek 
  1. Etkili Öğretim
  2. Uygulamalı davranış analizi
  3. Doğal öğretim yöntemleri