Ana içeriğe atla

Dr. Öğr. Üyesi Halime EKER

Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından 2001 yılında mezun oldu, 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Yüksek Lisans Programını ve 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Doktora Programını tamamladı. 2002-2018 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli rehberlik ve araştırma merkezlerinde psikolojik danışman ve yönetici olarak görev yaparken bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmeti sundu. Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli kuramsal ve süpervizyon eğitimlerini tamamladı. Öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik anne-baba tutumları, özgüven ve sorumluluk, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, ergenlerde psikolojik sorunlar, ergenlerde internet ve sosyal medya bağımlılığı, okullarda şiddeti önleme, çatışma çözme yöntemleri gibi birçok konuda eğitim ve seminerler verdi. Şu anda İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekte, hem bireyle psikolojik danışma uygulaması hem de okullarda RPD uygulaması derslerini yürütmektedir. 

Çalışma alanları:

 • Ergenlerle:
 1. Sınav kaygısı ile baş etme
 2. Özgüven eksikliği
 3. İlişkisel sorunlar ile baş etme
 • Yetişkinlerle:
 1. Kaygı ile baş etme
 2. Duygu düzenleme güçlükleri ile baş etme
 3. Özgüven sorunları
 4. Yetersizlik/değersizlik duyguları
 5. İlişki ve iletişim problemleri
 • Kurumsal:
 1. Öğretmenlere- Sınıf içinde davranış sorunlarıyla baş etme yöntemleri eğitimi
 2. Psikolojik danışmanlara- Okul ortamında bilişsel davranışçı terapinin kullanımı eğitimi
 3. Velilere- Ebeveyn-çocuk ilişkilerini geliştirme eğitimi
 4. Velilere- Ergenlik döneminde duygusal sorunlarla baş etmede ailenin desteği eğitimi
 5. Velilere- Çocuk ve ergenlerde teknoloji bağımlılıkları ile baş etmede ailenin rolü eğitimi