Ana içeriğe atla

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Momeni Shabanı

İran Azad Üniversitesinden 1997 yılında Paraklinik Lisans programından, 2010 yılında Klinik Psikoloji Yüksek lisan Programından daha sonra da 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programından mezun oldu. Lisansüstü eğitimine devam ederken Azad Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezinde bireysel psikolojik danışma hizmetleri sundu. Daha sonra kendi merkezini açarak hem bireyle ve hem grupla psikoloji danışma hizmetlerine devam etti. Bu süreçte çocuklar ve ergenlerle Yaşam Becerileri eğitimi, Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri aldı. Ayrıca tekrarlanan davranış bozukluklarıyla ( Tırnak yeme vs) baş etmek için Pozitif Bilişsel Davranışçı Terapiye dayalı oyunlar tasarladı ve bununla ilgili çalışmalar yaptı.  Birçok öğrenci, veli ve öğretmene yaşam becerileri, zorbalık, sağlıklı ebeveyn-ergen ilişkisi geliştirme, çatışma çözme konularında eğitim ve seminer verdi. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında öğretim üyesi olarak çalışmakta, hem bireyle psikolojik danışma uygulaması derslerini hem de okullarda RPD uygulaması derslerini yürütmektedir. 

Çalışma alanları:

Ergenlerle:

 • Tırnak Yeme
 • Parmak Emme
 • Öfke kontrolü
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobiler
 • Özgüven Problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Akran İlişkilerinde Sorunlar
 • Kaygıyla baş etme
 • Sosyal Beceri Kazanımı,
 • Zorbalıkla Başa Çıkma

Yetişkinlerle:

 • Duygu düzenleme sorunları
 • Kaygıyla baş etme (sosyal fobi, takıntılar, açık-kapalı alan korkusu, gelecek kaygısı, performans kaygısı vb.)
 • Bağlanma Sorunları
 • Öfke Kontrol sorunu
 • Yas ve Kayıp Süreci
 • Benlik değeri ve özgüven problemleri,
 • Kişilerarası ilişkiler (aile içi ilişkiler, akranlar, romantik ilişkiler),
 • İş hayatında stresle başa çıkma
 • Duyguları anlamada ve ifade etmede zorluk
 • Yaşamsal değişimler (evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, işe başlama, iş değiştirme, taşınma),
 • Özgüven eksikliği,

Çift ve Ailelerle:

 • Aile içi iletişim problemleri
 • Öfke kontrol sorunları
 • Evlilik ve evlilik öncesi danışmanlık
 • Boşanma süreci danışmanlığı
 • Çiftler arası güven, aldatma sorunları

Kurumsal:

 • Öğretmenlere- Yaşam Becerileri eğitimi
 • Okul Psikolojik danışmanlara- Okul Ortamında Pozitif Bilişsel Davranışı Oyun Terapi Eğitimi
 • Psikolojik danışmanlara- Pozitif Bilişsel Davranışı Oyun Terapi Eğitimi
 • Velilere- Siber Zorbalıkla Baş Etme De Ailenin Rolü Eğitimi
 • Velilere- Sağlıklı Ebeveyn Ergen İlişkisi Geliştirme Eğitimi