Ana içeriğe atla

Özel Eğitim

Özel eğitim, özel gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel gereksinimi olan bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi kapsamaktadır. Özel gereksinimi olan birey ise, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade etmektedir. Özel gereksinimi olan bireyler ise sırasıyla; 

 • Zihinsel yetersizlik, 
 • Otizm, 
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • Duygu ve davranış bozukluğu,
 • Dil ve konuşma bozuklukları, 
 • İşitme bozuklukları, 
 • Görme bozuklukları, 
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Üstün ve özel yetenekliler 
 • Fiziksel ve sağlık bozuklukları 
 • Çoklu yetersizlikler/bozukluklar olarak sınıflandırılmaktadır. 

Özel eğitimin amacı ise, özel gereksinimi olan bireylerin ve ailelerinin var olan potansiyellerini ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra yetersizliğin engele dönüşmesini önleyecek pek çok eğitimsel özel müdahaleyi içermektedir. Bu amaçla merkezimizde özel eğitim hizmetleri üç başlık altında aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 
 

Abone ol Özel Eğitim